ที่อยู่ติดต่อ

บริษัทสกาเดีย แอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

SKADIA AIR EXPRESS CO., LTD.

49 ถนนราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

49 Rajchapruek Rd., Chimplee. Thalingchan.Bangkok 10170

TEL.( 662 ) 886-2968 – 74

FAX. ( 662 ) 886 – 2966 - 7

Skadia Air Express Co.,Ltd