รับจัดทัวร์เป็นหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไปติดต่อเราได้นะค่ะ จัดโปรแกรมท่องเที่ยว ตามงบประมาณและความต้องการของท่าน

บริการประทับใจตลอดการเดินทาง ด้วยทีมงานไกด์มืออาชีพ

+++ กรณีลูกค้าที่ต้องการเดินทางเป็นแพคเกจ คือ ต้องการใช้แค่ตั๋วเครื่องบิน + ห้องพัก ทางบริษัทขอชื่อ – นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เป็นภาษาอังกฤษ สะกดให้ถูกต้องตรงกับหน้าพาสปอร์ต ของ ทุกท่านที่จะเดินทาง เพื่อใช้ทำการจองตั๋วเครื่องบินจะได้แจ้งราคาตั๋วเครื่องบินที่ถูกต้องทาง เราไม่อยากประมาณราคาตั๋วเครื่องบินให้ท่านนะค่ะ เพราะถ้าแค่เช็คราคาวันนี้แล้วบอกราคาท่านไป แต่ไม่ทำจอง พรุ่งนี้ราคาตั๋วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะค่ะ +++


Skadia Air Express Co.,Ltd