หากสนใจรายการทัวร์หรือส่งจองทัวร์กรุณาส่งมาที่เมลล์ 

skadiaairexpress@hotmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2886-2968 ถึง 74 

Skadia Air Express Co.,Ltd