ติดต่อเรา

ดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

สถานที่ตั้งร้าน
 
ที่ตั้ง :  49 ถนนราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :  10170
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  02-886-2968 ถึง 74
แฟกซ์ :  02-886-2966
โทรศัพท์มือถือ :  -
อีเมล :  skadiaairexpress@hotmail.com
เว็บไซต์ :  .http://www.skadiaairexpress.com/

แบบฟอร์มติดต่อกลับ